google-site-verification: google4d18f910fe543f87.html

Kristent radioforums hederspris 2009 tildelt radiosjef Nils Gunnar Haraldseid, Radio Øst.

Nils Gunnar Haraldseid hederspris

Nils Gunnar Haraldseid(til venstre) med juryens formann, Asbjørn Kvalbein. Foto: Svein-Martin Holt


Under Kristen Radiokonferanse 2009 i Drammen, 14.-16. August ble Kristent radioforums hederspris 2009 tildelt radiosjef Nils Gunnar Haraldseid, Radio Øst.

Se juryens begrunnelse:

Kristent radioforums hederspris 2009 tildeles radiosjef Nils Gunnar Haraldseid, Radio Øst.

Radio Øst kom på lufta høsten 1984, men planleggingen begynte allerede i 1982. 25 års jubileet feires nå i høst. Haraldseid spilte en aktiv rolle helt fra første stund. Han ble ansatt som administrativ og økonomisk leder, senere tok han også det redaksjonelle ansvaret.

Radio Øst ble etablert som en allmenn radio med kristen profil, med 80 prosent allment og 20 prosent kristent stoff. Det var en krevende modell, der det var viktig med tillit og gode samarbeidsforhold. Radio

Øst har opplevd både motgang og medgang, men den har overlevd med sin opprinnelige profil, takket være aktive eiere og trofaste lyttere. En har også hatt inntekter av reklame og bingo. Haraldseid har hatt en
finger med i det meste.

Radio Øst antas nå å ha om lag 30.000 lyttere hver dag, senderne dekker 80 prosent av Østfold fylke, samt deler av Vestfold, Akershus, Buskerud og Telemark.

Gjennom 25 år har Radio Øst hatt 120 personer på lønningslista, og i tillegg kommer alle de frivillige medarbeiderne. Når sendingene går 24 timer i døgnet året rundt, kreves mye av daglig leder.

Nils Gunnar Haraldseid er ikke arbeidssky, han kan ta hånd om det meste, både bingo, regnskapsføring, programledelse og som turleder i inn- og utland. Han har ofret kvelder og helger og samlet sett dratt et

stort lass.

Haraldseid er opprinnelig fra Haugesund, han er 62 år gammel, og juryen er imponert over hans lange og trofaste tjeneste for Radio Øst. Vi mener at Nils Gunnar Haraldseid er en meget verdig vinner av Kristent Radioforums Hederspris 2009.


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016