google-site-verification: google4d18f910fe543f87.html

Styret

Styret i Kristent Radioforum

Styre 2015

Styret har følgende medlemmer: Reidun Guldhaug, Ivar Eiken, Per Danielsen, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, Kjell Kolbrek, Håvard Bjørnevik og Olav Hardang.Kasserer:
Kasserer: Nils Gunnar Haraldseid, Radio Øst, ngh@radio-ost.no, mobil 90 69 12 17

Ansvarlig for informasjonssiden www.radioforum.no:
Redaktør: Geir Øynes, geiroy@me.com, mobil 45 60 01 04


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2016